VERSLAAFD AAN DE VERSLAAFDE

Carla is sinds zeven weken terug uit de kliniek voor haar verslaving aan GHB, medicatie, alcohol en speed. Na vier weken intensieve nazorg besluit ze weer thuis te gaan wonen maar hervalt in no time in oude patronen, isolatie, optrekken met oude gebruikersvrienden en het niet nakomen van afspraken. Steeds komt er een ‘ja, maar…’ Ze is akkoord maar weerlegt het met excuses en rationalisaties. Waarschijnlijk een bekend verhaal voor velen die leven met een verslaafde.

 Lees meer …