Cause, cure en control

Verslaving en herstel blijven voor een gewone sterveling iets onbegrijpelijks, voor de families en partners geldt dat ook. Het is ook niet niets om te horen dat je een ziekte hebt, die dan niet niet te genezen is maar je enkel kan herstellen.