Coronavirus beleidsplan

Affect2U: Coronavirus beleidsplan

Gelet op de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Corona Covid 19- virus tegen te gaan, actualiseren we steeds het beleidsplan, zoals de overheid dat aangeeft en eventueel wijzigt.

Onze organisatie blijft lopen, de dienstverlening is gegarandeerd

Het therapieprogramma gaat gewoon door. In-housemeetings blijven doorgaan en we moedigen extra online-meetings aan.

Alle cliënten worden binnengehouden en we hebben een aangepast programma voor buiten de therapie uren.

Maatregelen voor al wie in onze kliniek in Hoboken aanwezig is

Vooreerst dient iedereen de algemene adviezen om besmetting te voorkomen op te volgen:

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in de afbeelding hiernaast
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Geef geen handen meer ter begroeting. Begroet elkaar met een zwaai.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Houdt ten allen tijde minstens anderhalve meter afstand van elkaar.

Daarnaast gelden de volgende maatregelen, specifiek voor onze kliniek in Hoboken:

 • Verblijf met een beperkt aantal personen tegelijk in een in een grote ruimte, en zeker in een kleine ruimte beperken tot het strikt noodzakelijke. In ieder geval moet steeds anderhalve meter afstand gerespecteerd worden.
 • Geen enkele cliënt verlaat de kliniek. Eventuele hoogdringende verplaatsingen, zoals het postkantoor of de apotheek gebeurt door de recovery assistant van dienst.
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht, dus in de tuin, is toegestaan en zelfs aanbevolen. Het is belangrijk om ook buiten een redelijke afstand te bewaren. Wandeling in de tuin kan één per één, onder supervisie van de recovery assistant van dienst.
 • In overleg met de recovery assistant wordt een beurtrol afgesproken voor regelmatige ontsmetting. Zeker als gebruik wordt gemaakt van onze accommodatie: fitnestoestellen, pingpongpalletten, etc dienen na gebruik gedesinfecteerd te worden.
 • Meld het ons wanneer je je ziek volgt, zodat we medische hulp kunnen inroepen. Op basis van het medisch advies kunnen we beslissen dat de betrokken cliënt ofwel onze gebouwen tijdelijk dient te verlaten, dan wel op de kamer in quarantaine dient te blijven of een andere maatregel dient genomen te worden. Medewerkers die zich ziek voelen dienen onmiddellijk thuis te blijven.
correct-handen-wassen

Maatregelen voor het personeel dat de kliniek verlaat na de werkuren

 • Neem uw verantwoordelijkheid op buiten de uren: volg ook buiten het werk de algemene adviezen om besmetting te voorkomen goed op.
 • Vermijd contact met anderen zoveel als mogelijk en dring er op aan dat ook de andere gezinsleden dit doen. Houd bij elk contact buiten uw gezin ook de opgelegde afstand van 1,5 meter.
 • Zie toe op de naleving van dit beleidsplan en spreek diegenen die dit niet volgen hierop aan, ongeacht het cliënten dan wel collega’s zijn of externen.

Maatregelen voor wie niet noodzakelijk in onze gebouwen hoort te zijn

 • Familiesessies worden via skype gedaan, met Sibyl Pien, zolang de corona maatregelen gelden.
 • Het bezoek op zondag wordt vervangen met skypemomenten.
 • Op woensdag tijdens de belmomenten worden skypesessies ingepland met familie, partner en cliënt.
 • De familiemeetings op zaterdag worden opgeschorst tot zo lang de regeringsmaatregelen gelden.
 • Externe personen, die niet tot het vaste team behoren, mogen niet aanwezig zijn in de kliniek. Alleen diensten die bij hoogdringendheid werken dienen uit te voeren zoals bv. loodgieter,… kunnen de kliniek betreden voor de nodige werken. Daarbij worden ook de nodige maatregelen gerespecteerd.

Instroom nieuwe cliënten

 • Aangezien de overheid iedereen vraagt om zoveel mogelijk thuis te zitten, zal dit leiden tot isolement van mensen in de maatschappij. Voor mensen met een verslavingszorg kan dit nefaste gevolgen hebben. We willen deze mensen niet in de kou laten staan.
 • Mogelijk komen er dus nog nieuwe cliënten bij. Elke nieuwe cliënt wordt onderzocht door onze huisarts op symptomen van Corona Covid-19-virus, of griep, of welke ziekte dan al dan niet met besmettingsgevaar.

Verantwoordelijkheid van Sibyl Pien als managing director

 • Als managing director zal ik, Sibyl Pien, toezien op strikte toepassing van deze maatregelen.
 • Ik ben ook steeds bereikbaar voor verdere uitleg van deze maatregelen tegen het coronavirus. Het is niet uitgesloten dat de overheid ons vraagt nog meer maatregelen in te voeren in de nabije toekomst. Hopelijk laat de overheid ons toe om binnenkort de maatregelen te versoepelen.
 • Ook voor alle vragen of twijfels van welke aard ook, staan we steeds ter beschikking.