Helpen of “enablen”?

Thema van de laatste familiemeeting was “enabling”. Moeilijk woord, en nog moeilijker te vertalen naar het Nederlands. Letterlijk betekent “to enable”: “in staat stellen, mogelijk maken”.