Werking

Voor info & aanmelding:

Sibyl Pien
Klinisch Psychologe
Owner Affect2u

Antwerpsesteenweg 55
2660 Hoboken
+32 (0)497 20 20 80

sibyl@affect2u.be
info@affect2u.be

Werking en behandelaanbod

Voor mensen met verslavingsproblematiek is de eerste stap naar de hulpverlening een grote drempel en gebeurt dit vaak op crisismomenten. Daarom garandeert Affect2u een snelle intake en geen wachtlijsten! Bij het eerste gesprek wordt reeds een advies geformuleerd in samenspraak met de cliënt en/of familie.

Het 12 Stappen Minessota behandelmodel is géén religieus, maar een spiritueel programma, waarbij we uitgaan van de idee dat anderen- die verder in herstel en langdurig clean zijn – jou graag helpen om dit ook te kunnen. Dit is de kracht (spirituele aspect).
Ervaren (ervaringsdeskundige) counselors helpen je in via cognitieve- gedragstherapie (Minessota Model) oude denk- en gedragspatronen te veranderen zodat herval in je verslaving minimaal wordt.

Affect2u werkt volgens het 12 Steps Minessota Model, wat een tientallen jaren expertise en deskundigheid in de VS/USA en Afrika kent, maar voor nu nog uniek is in België. Ook Engeland, Londen, heeft een jarenlang, gerenomeerde naam met betrekking tot 12 Staps verslavingszorg in private klinieken.
Buurlanden in Europa (Nederland, Spanje, Portugal, Frankrijk…) kennen sinds een 8-tal jaar de opkomst van 12 Steps klinieken (al dan niet vergoed door de zorgverzekering).

In 2012 is Affect2u gestart met een ambulant 12 Steps programma, maar omwille van de vraag en noodzaak aan secondary aftercare (nazorg na ‘primary’/basis opname) werd in 2014 de werking uitgebreid met een huis met 5 bedden, waar cliënten –naast het ambulant aanbod-, ook residentieël een nazorg (dagbehandeling)programma kunnen volgen.

In 2017 wordt het aanbod uitgebreid met naast een ambulant aanbod van therapieën, opname in Zuid-Afrika en nazorg opname in België, ook een structuurgewijs opname programma voor behandeling van verslaving.

Affect2u streeft naar een betaalbare, maar zeer kwalitatieve, discrete en betrokken “private payed” behandeling van verslavingszorg. Alle personeel heeft dan ook jarenlange ervaring in de reguliere en private 12 Steps zorg.

U kan ons altijd (als persoon met verslavingsproblematiek en/of familie of partner) contacteren voor een intakegesprek : wij formuleren in dit gesprek een advies en komen tot een behandelprogramma waarin u zich kan vinden (ambulant of residentieël/opname in België of Zuid-Afrika). Dit geldt ook voor familie en /of partner van wie de verslaafde zelf (nog) niet in behandeling of opname wenst te gaan!

Om nuchter te worden en te blijven en de kans op herval te minimaliseren, raden wij aan de behandeling te starten als gezin en/of familie : voor de cliënt met verslavingsprobleem betekent dit dat we werken met zijn/haar omgeving. Voor de partner of familie wie zich aanmeldt, betekent dit dat het de bedoeling is dat de cliënt zelf op korte of middelllange termijn wordt betrokken.